Барилга, Хот Байгуулалтын сайд Х.Баделхан төрийн зарим чиг үүргийг гэрээний үндсэн дээр гүйцэтгэж буй Монголын Барилгачдын нэгдсэн холбооны "Барилгын салбарын ажилтны давтан сургалт, мэргэжил дээшлүүлэх, мэргэшлийн зэрэг олгох" сургалт эрхлэх чиг үүргийн дунд шатны тайлантай танилцлаа.